HTL Strefa

<
Ikona komunikat

Dematerializacja akcji HTL-STREFA

W  związku ze zmianą przepisów dotyczących spółek akcyjnych, HTL-STREFA S.A. zobowiązana jest przeprowadzić dematerializację wszystkich akcji. Wkrótce przekażemy dalsze, szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotowego procesu.

HTL-STREFA Hi tech_logo