HTL Strefa

<

Piąte wezwanie do złożenie dokumentów akcji

Piąte wezwanie do złożenie dokumentów akcji.


Czwarte wezwanie do złożenie dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenie dokumentów akcji.


Trzecie wezwanie do złożenie dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenie dokumentów akcji.


Drugie wezwanie do złożenie dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenie dokumentów akcji.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie do złożenie dokumentów akcji.


Dematerializacja akcji HTL-STREFA

W  związku ze zmianą przepisów dotyczących spółek akcyjnych, HTL-STREFA S.A. zobowiązana jest przeprowadzić dematerializację wszystkich akcji. Wkrótce przekażemy dalsze, szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotowego procesu.

HTL-STREFA Hi tech_logo