HTL Strefa

Etyka

HTL-STREFA z zaangażowaniem konsekwentnie zapewnia bezpieczeństwo personelowi medycznemu i komfort pacjentom na całym świecie, wykorzystując naszą wiedzę fachową, zaawansowane technologie i innowacyjne podejście. HTL-STREFA, propagując unikalne i skuteczne rozwiązania w zakresie zdrowia publicznego, skupia się na rozwoju działalności z uwzględnieniem wartości takich jak odpowiedzialność społeczna, etyczna i środowiskowa. HTL-STREFA rozwija swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Standardy etyki w biznesie stanowią integralną część naszej działalności – obecnie i w przyszłości. Dbamy o odpowiedzialność społeczną spółki, postępując w sposób uczciwy i etyczny i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie