HTL Strefa

Nazwa beneficjenta: HTL-STREFA S.A.

 

Tytuł projektu: Opracowanie zweryfikowanych i zwalidowanych prototypów bezpiecznych igieł pasywnych do iniekcji podskórnych i dożylnych eliminujących ryzyko przypadkowego zakłucia wraz z technologią ich produkcji.

 

Cel projektu: Realizacja prac B+R, których celem jest stworzenie grupy bezpiecznych, innowacyjnych na skalę światową, pasywnych igieł iniekcyjnych i opracowanie technologii ich produkcji.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6 609 357,85  zł

Wartość projektu: 14 906 505,18

 

ue-projects_v3