HTL Strefa

HTL-STREFA w projekcie Zdrowie pod kontrolą

W listopadzie 2018 Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland po raz kolejny zorganizowało akcję Zdrowie pod kontrolą. Akcja ta organizowana jest już od kilku lat, kierowana jest do osób w każdym wieku i ma na celu przeprowadzenie podstawowych badań oraz uświadomienie zagrożeń jakie niosą ze sobą chorób cywilizacyjnych.

Podczas akcji wykonywane były badania diagnostyczne i prowadzone działania edukacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej i chorób najczęściej pojawiających się w naszym społeczeństwie. Wszystkim uczestnikom badań zostały udzielone wskazówki co do dalszego postępowania, a osoby z grup podwyższonego ryzyka zostały uświadomione o konieczności dalszych konsultacji specjalistycznych. W sumie zostało przeprowadzone 10 481 badań w tym 3227 pomiarów glikemii i 1181 testów przesiewowych w kierunku HCV.

HTL-STREFA przekazała na potrzeby akcji lancety bezpieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort zarówno osobom przeprowadzającym badania jak i uczestnikom badania.
Dziękujemy IFMSA za wspaniałą inicjatywę i za to, że mogliśmy wspólnie z Wami przyczynić się do propagowania zdrowego stylu życia i edukacji prozdrowotnej.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pg/HTLSTREFA/HealthUnderControl