HTL Strefa

Lancety Bezpieczne – technika i procedura pobierania krwi kapilarnej

Nakłuwacze bezpieczne to sterylne jednorazowe urządzenia służące do pobierania próbek krwi kapilarnej.

W zależności od typu lancetu przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia (Heamolance Plus; Prolance; ergoLance; MediSafe Solo; Medlance Plus; Medlance; Acti-Lance) lub użytkowników niewykwalifikowanych (Acti-Lance; ergoLance).

Stanowią one integralną część programów zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, powinni czuć się bezpiecznie. Stosowanie nakłuwaczy bezpiecznych pozwala na zminimalizowanie zranień igłami i zapobiega zakażeniom.

Załączony materiał prezentuje potwierdzoną klinicznie procedurę pobierania krwi kapilarnej, rekomendowaną przez HTL-STREFA i potwierdzoną w Badaniu Klinicznym przeprowadzonym przez HTL-STREFA.

Załączony materiał zawiera wskazówki i rekomendacje WHO (World Health Organization) dotyczące pobierania krwi kapilarnej.

Więcej informacji w sekcji DO POBRANIA.