HTL Strefa

Marki Polskiej Gospodarki 2015

W poniedziałek 28 września odbyła się konferencja podsumowująca projekt Ministerstwa Gospodarki „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. W spotkaniu wzięli udział między innymi Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Podsekretarz Stanu Pani Ilona Antoniszyn – Klik.
W swoim przemówieniu Pan Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że działania w ramach projektu koncentrowały się przede wszystkim na pomocy w rozwoju eksportu w priorytetowych branżach gospodarki, poprawie wizerunku Polski wśród zagranicznych partnerów gospodarczych oraz poprawie dostępu do informacji o Polsce jako partnerze gospodarczym.
Podczas konferencji zostały wręczone Statuetki Marki Polskiej Gospodarki dla firm, które przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku Polskiej Gospodarki oraz aktywne propagowanie idei Marki Polskiej Gospodarki na świecie.
Miło nam poinformować, że firma HTL-STREFA znalazła się w gronie laureatów. Statuetkę w imieniu firmy odebrała Pani Dyrektor Marketingu Gajane Żurawska.