HTL Strefa

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ DIABETYKA 2015

30 maja 2015 firma HTL-STREFA wzięła udział w obchodach Dnia Diabetyka, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Obchodom towarzyszyła wystawa medyczna oraz sympozjum naukowe. Na naszym stoisku mieliśmy okazję spotkać się z osobami z cukrzycą, wymienić doświadczenia i porozmawiać o ich codziennych potrzebach, zaprezentować nasze produkty jak również edukować ich w tak istotnych kwestiach jak np. jednorazowe użycie igieł do podawania insuliny. Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Diabetologicznemu za zaproszenie i za organizację obchodów tegorocznego Dnia Diabetyka.