HTL Strefa

Produkty

KATEGORIE NASZYCH PRODUKTÓW:

ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE:

Nakłuwacze bezpieczne — jednorazowe urządzenia służące do pobierania próbek krwi kapilarnej w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, przez pracowników służby zdrowia.

LECZENIE:

Igły insulinowe i igły bezpieczne przeznaczone do podawania leków w iniekcji, używane wraz ze wstrzykiwaczami (penami) głównie w leczeniu cukrzycy.

DIAGNOSTYKA DOMOWA:

Lancety personalne i urządzenia nakłuwające — podstawowe elementy samodzielnego monitorowania stężenia glukozy we krwi.

Słownik symboli:
Na podstawie normy ISO 15223:2016 Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu
i w dostarczanych z nimi informacjach:

Symbols glossary

Objaśnienia pozostałych symboli:

Widok-4_htl_tableka2

Wyjaśnienie innych terminów:

Widok-4_htl_tableka3