HTL Strefa

NAKŁUWACZE BEZPIECZNE

NAKŁUWACZE BEZPIECZNE

img-1

Nakłuwacze bezpieczne to sterylne jednorazowe urządzenia służące do pobierania próbek krwi kapilarnej. W zależności od typu lancetu przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia (Heamolance Plus; Prolance; ergoLance; MediSafe Solo; Medlance Plus; Acti-Lance) lub użytkowników niewykwalifikowanych (Acti-Lance; ergoLance).

Stanowią one integralną część programów zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, powinni czuć się bezpiecznie. Stosowanie nakłuwaczy bezpiecznych pozwala na zminimalizowanie zranień igłami i zapobiega zakażeniom.

Główne właściwości nakłuwaczy bezpiecznych HTL-STREFA:

BEZPIECZNE:

 • Wszystkie igły są sterylizowane promieniami gamma i zabezpieczone sterylną nasadką.
 • Dzięki całkowicie zamkniętej obudowie igła pozostaje ukryta zarówno przed, jak i po użyciu, co uniemożliwia zranienie.
 • Mechanizm dezaktywujący zapobiega ponownemu użyciu urządzenia.

WYGODNE:

 • Powlekane silikonem, bardzo ostre igły, przyjmujące idealną pozycję podczas wykonywania nakłucia.
 • Wersje produktu oznaczone różnymi kolorami dopasowane do określonych zastosowań uzyskanych próbek krwi i dostosowane do różnych typów skóry pacjentów.
 • Szeroka gama wzorów umożliwiających proste, wygodne i bezpieczne nakłucie.

ŁATWE W UŻYCIU:

 • Prosta obsługa, intuicyjna dwustopniowa aktywacja, która nie wymaga wcześniejszego ładowania, zarówno w przypadku aktywacji przy użyciu przycisku, jak i aktywacji przy kontakcie.
 • Łatwo zdejmowalna szeroka i długa nasadka ochronna — wystarczy po prostu przekręcić i pociągnąć osłonę igły, aby ją zdjąć.
 • Precyzyjna konstrukcja zapewnia wygodne ułożenie palca i pobranie optymalnej próbki krwi.

Nakłuwacze bezpieczne aktywowane przy kontakcie:

Nakłuwacze bezpieczne aktywowane przy kontakcie cechują się unikatowym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które umożliwia aktywację nakłuwacza przez proste przyciśnięcie go do palca.

 • Medlance Plus®
 • ergoLance

Nakłuwacze bezpieczne aktywowane przy użyciu przycisku:

Nakłuwacze bezpieczne aktywowane przy użyciu przycisku cechują się unikatowym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które umożliwia aktywację nakłuwacza przez naciśnięcie przycisku aktywacyjnego umieszczonego u góry nakłuwacza.

 • Acti-Lance®
 • Prolance®
 • Haemolance Plus®
 • MediSafe Solo®