HTL Strefa

Bezpieczna igła DropSafe pomaga zapobiegać przypadkowym incydentom zakłucia po wstrzyknięciu leku: wyniki badania klinicznego.

Bezpieczna igła DropSafe pomaga zapobiegać przypadkowym incydentom zakłucia po wstrzyknięciu leku: wyniki badania klinicznego.

Większość incydentów związanych ze zranieniem ostrymi przedmiotami (NSI) wynika z używania urządzeń, które nie posiadają specjalnych zabezpieczeń. Bezpieczna igła DropSafe (SPN) została zaprojektowana, aby zapobiegać takim urazom przed, w trakcie i po użyciu, dzięki wbudowanej funkcji zapobiegania zranieniom ostrymi przedmiotami (SIPF).

Metodologia:
Podjęto dwuetapowe badanie. W ramach badania pilotażowego oceny przeprowadziło pięciu użytkowników niebędących użytkownikami opieki zdrowotnej (NHCU). W przypadku badania walidacyjnego oceny przeprowadziło 30 osób oceniających, w tym 10 pracowników służby zdrowia (HCP) i 20 NHCU. Celem badania była walidacja działania SIPF SPN i zebranie informacji zwrotnych od osób oceniających na temat aspektów działania urządzenia zabezpieczającego. Uczestnicy wykonywali symulowane zastrzyki na pomarańczy.

Wyniki:
Wyniki pokazują, że nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń urządzenia, a wszystkie czynności przeprowadzono bez incydentu zranienia ostrym przedmiotem lub bez kontaktu z igłą po wstrzyknięciu. Funkcja bezpieczeństwa SPN została pomyślnie aktywowana. Wykazano, że: etykieta na folii zabezpieczającej igły była czytelna; SPN były łatwe do umocowanie na wstrzykiwaczu; zastrzyki były łatwe do wykonania; było jasne, kiedy funkcja bezpieczeństwa została aktywowana; usunięcie SPN ze wstrzykiwacza było łatwe; a pisemne instrukcje były łatwe do zrozumienia.

Wnioski:
Skuteczność funkcji bezpieczeństwa SPN została pomyślnie oceniona pod kątem zapobiegania incydentów zranienia ostrymi przedmiotami. Opinie użytkowników pokazują, że łatwość użytkowania, obsługi i instrukcje użytkowania wyrobu zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność SPN, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Publikacja dostępna pod linkiem: https://journals.sagepub.com/DropSafe safety pen needle helps torevent accidental needlesticks after injections: results of a simulated clinical study

Back