HTL Strefa

Objętość krwi i odczuwanie bólu podczas pobierania krwi z palca: czy wszystkie lancety bezpieczne są takie same?

Badanie miało na celu ocenę różnych typów nakłuwaczy bezpiecznych pod kątem objętości krwi i odczuwania bólu podczas pobierania krwi włośniczkowej – rutynowej procedury nakłuwania palca w celu uzyskania niewielkiej ilości krwi do wykonywania różnych badań przesiewowych i diagnostycznych.

Metody: Dane zebrano od 100 dorosłych, zdrowych ochotników przy pomocy procedury nakłucia palca. Przetestowano cztery różne typy nakłuwaczy bezpiecznych (Acti-Lance, Prolance, Medlance Plus i MediSafe Solo). Każdy typ ma kilka wersji zatem łącznie w badaniu wykorzystano 16 różnych wersji lancetów bezpiecznych.

Wyniki: Stwierdzono istotną różnicę w średniej objętości krwi włośniczkowej między bezpiecznymi lancetami wyposażonymi w ostrze i igłę. Lancet typu MediSafe Solo nie posiadał wersji z ostrzem, stąd jego użycie wiązało się z najniższą średnią objętością pobranej krwi włośniczkowej (42,4 μl). Lancety typu Acti-Lance i Medlance Plus miały po jednej wersji ostrza, a średnia objętość pobranej krwi włośniczkowej wynosiła odpowiednio 82,2 i 99,0 μl. Lancet typu Prolance posiadał dwie wersje lancetów z ostrzem, a jego stosowanie wiązało się z największą średnią objętością krwi włośniczkowej (118,3 μl). Poziom nasilenia bólu był oceniany przez większość pacjentów jako niski dla wszystkich nakłuwaczy. Najmniej bolesny był Medlance Plus, a przy Acti-Lance poziom bólu był najbardziej odczuwalny. W skali bólu od 0 do 10 75% nakłuć zostało ocenionych przez uczestników na poziomie nieprzekraczającym 3 punktów.

Wnioski: Badanie to sugeruje, że chociaż wszystkie przetestowane lancety bezpieczne osiągają odpowiednią wydajność w zakresie niezbędnej objętości krwi włośniczkowej do przeprowadzenia diagnostyki testu, to lancety wyposażone w ostrza różnią się istotnie od tych wyposażonych w igły pod względem średniej uzyskanej objętości krwi włośniczkowej. Ponadto, chociaż wszystkie urządzenia powodowały stosunkowo niski poziom bólu, stwierdzono, że ból powodowany przez wersje z ostrzami bezpiecznych lancetów jest większy niż w przypadku wersji igłowych.

Artykuł dostępny pod linkiem: https://www.tandfonline.com/Blood_volume_and_pain_perception_during_finger_prick_capillary_blood_sampling

Back