HTL Strefa

Ocena trzech urządzeń nakłuwających: Od czego zależy objętość krwi i ból wynikający z nakłucia?

Na całym świecie miliony ludzi z cukrzycą nadal nakłuwają palce, aby zmierzyć poziom glukozy we krwi. Celem tego badania była kompleksowa ocena i porównanie trzech nakłuwaczy ustawionych na minimalną („1”) i maksymalną („5”) głębokość nakłucia w odniesieniu do objętości krwi i bólu związanego z nakłuciem.

Metody:
Testowane urządzenia nakłuwające to A — Glucoject Dual PLUS, B — droplet (oba: HTL-Strefa S.A., Polska) i C—Microlet Next (Ascensia Diabetes Care, Szwajcaria), wszystkie urządzenia nakłuwające dostępne z lancetami personalnymi w trzech rozmiarach 28G, 30G i 33G. Objętość krwi zmierzono za pomocą skalibrowanych kapilar. Ból związany z nakłuciem wyrażono jako pochodną oceny bólu w wizualnej skali analogowej.

Wyniki:
U 90 uczestników z cukrzycą wykonano 360 zabiegów nakłucia. Całkowita objętość krwi i ból były wyższe w przypadku „maksymalnej” głębokości nakłucia niż w przypadku „minimalnej” głębokości (w obu przypadkach P < 0,001). Ból różnił się w zależności od urządzenia (P ≤ 0,001), ogólnie był wyższy w przypadku urządzenia A niż w przypadku urządzeń B lub C; w porównaniach par różnice były istotne dla następujących ustawień: A > B w przypadku 28G/1 i 33G/1, B > C w przypadku 30G/1 i A > C w przypadku 28G/1, 30G/1 i 33G/1. W porównaniu sumarycznym nie wykazano istotnego wpływu wielkości lancetu na objętość krwi ani na ból (odpowiednio P = 0,1109, P = 0,4966).

Wnioski:
Objętość krwi zależała głównie od głębokości nakłucia. Ból zależał od głębokości nakłucia i w pewnym stopniu od typu urządzenia. Wyniki mogą służyć jako źródło danych porównawczych dotyczących działania nakłuwaczy w przypadku badań, w których badane byłyby inne urządzenia nakłuwające i/lub lancety.

Publikacja dostępna pod linkiem: https://journals.sagepub.com/Evaluation of Three Lancing Devices: What Do Blood Volume and Lancing Pain Depend On?

Back