HTL Strefa

Pobieranie krwi włośniczkowej u dorosłych

Pobieranie krwi włośniczkowej to procedura medyczna wykorzystywana do wczesnego wykrywania niektórych chorób, przed pojawieniem się ich objawów lub przed wystąpieniem poważnych powikłań oraz do rutynowego sprawdzania stanu zdrowia pacjentów.

U dorosłych pacjentów próbkę krwi pobiera się przez proste nakłucie palca. Technika ta jest stosowana od dziesięcioleci na całym świecie, ponieważ jest szybką, łatwą, tanią i szeroko dostępną metodą sprawdzania i kontrolowania stanu zdrowia pacjenta.

Publikacja dostępna pod linkiem: https://www.researchgate.net/publication/347229461_Capillary_blood_sampling_in_adults

Back