HTL Strefa

Procedura pobierania krwi włośniczkowej u populacji pediatrycznej

Pobieranie krwi włośniczkowej jest podstawową metodą pobierania krwi wykonywaną przez pielęgniarki na każdym poziomie umiejętności, w celu uzyskania próbek do rutynowych badań laboratoryjnych wśród noworodków.

Badania przesiewowe noworodków wymagają niewielkiej, ale odpowiedniej ilości krwi. Dokładność ich wyników zależy jednak od właściwej techniki pobierania próbek. Nakłucia pięty są najczęściej wykonywanymi zabiegami inwazyjnymi na oddziałach intensywnej terapii noworodków.

Wytyczne kliniczne zalecają pobieranie krwi z pięty niemowlęcia określając bardzo precyzyjnie miejsce nakłucia, aby uniknąć urazów, bólu i uszkodzenia tkanek u niemowląt.

Publikacja dostępna pod linkiem: https://www.researchgate.net/publication/343256022_Capillary_Blood_Sampling_Procedure_in_Pediatric_Population

Back