HTL Strefa

Zranienia ostrym sprzętem medycznym: Ocena obciążenia chorobami związanymi ze zranieniami ostrymi narzędziami wśród pracowników służby zdrowia na poziomie krajowym i lokalnym

Zranienia ostrym sprzętem medycznym: Ocena obciążenia chorobami związanymi ze zranieniami ostrymi narzędziami wśród pracowników służby zdrowia na poziomie krajowym i lokalnym.
Environmental burden of disease series No. 11
Autorzy: E. Rapiti, A. Prüss-Üstün, Y. Hutin

Przewodnik opisuje metodę szacowania obciążenia chorobami powiązanymi ze zranieniami ostrymi narzędziami wśród pracowników służby zdrowia, na szczeblu krajowym lub lokalnym. Pod pojęciem „ostre narzędzia” rozumiemy: igły, strzykawki, skalpele, rozbite szkło i inne przedmioty zanieczyszczone krwią pochodzącą od pacjenta źródłowego. Infekcje wynikające z uszkodzeń skóry obejmują zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub wirusa zespołu nabytego braku odporności (HIV).
Narażenie jest oceniane na podstawie liczby urazów ostrymi narzędziami wśród pracowników służby zdrowia każdego roku, oraz na podstawie częstości występowania zakażeń u pacjentów źródłowych. W celu przeprowadzenia oceny obciążenia chorobami potrzebne są także informacje na temat szybkości szczepienia przeciw HBV oraz profilaktyki poekspozycyjnej HIV.
Ocena dotyczy występowania zakażeń HBV, HCV i HIV wywołanych przez zranienia ostrymi narzędziami wśród pracowników służby zdrowia oraz części zakażeń przypisywanych zranieniu ostrymi narzędziami. Oszacowana może zostać także liczba zakażeń, którym można zapobiec dzięki zastosowaniu profilaktyki poekspozycyjnej (PEP).
Dane te mogą być wykorzystane do oceny prawdopodobieństwa obciążenia chorobami w zależności od miejsca i charakteru pracy osoby zatrudnionej w służbie zdrowia, co z kolei pozwoliłoby na zastosowanie odpowiednich środków ochrony.

Więcej informacji:  http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/ebd11.pdf

Back