HTL Strefa

Zranienia ostrymi narzędziami

Zranienia ostrymi narzędziami jest to rodzaj incydentu, podczas którego doszło do uszkodzenia skóry igłą, ostrzem (np. skalpelem) lub innego rodzaju narzędziem medycznym. Czasem nazywane jest ono zranieniem przezskórnym. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) podaje, że prawie 55% wszystkich urazów przezskórnych jest spowodowanych przez igły iniekcyjne.

Każdego dnia, podczas opieki nad pacjentami, pracownicy służby zdrowia są narażeni na ryzyko ekspozycji na patogeny przenoszone przez krew, potencjalnie powodujące zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu B i C. Zranienia ostrymi urządzeniami mogą wystąpić zarówno przed, w trakcie, a nawet po zastosowaniu ostrego instrumentu medycznego. Uraz może mieć wpływ na Ciebie i Twoich bliskich. Czasami, wystarczy tylko jeden raz …

Urazy spowodowane ukłuciem igłą są główną przyczyną narażenia na zakażenie wirusami HIV i zapalenia wątroby typu C wśród pracowników służby zdrowia. Film prezentowany poniżej, przygotowany przez http://www.worksafebc.com/, przedstawia w niezwykle emocjonalny sposób, jak bardzo skutki zranienia ostrym narzędziem wpływają na życie pracowników służby zdrowia oraz ich rodzin.

yt-starter

Pracownicy służby zdrowia powinni przestrzegać następujących zasad, aby chronić się przed zranieniami ostrymi narzędziami:

  • Unikać stosowania igieł gdy dostępne są bezpieczne i skuteczne rozwiązania alternatywne.
  • Pomagać pracodawcy ocenić i wybrać bezpieczny sprzęt medyczny a także stosować bezpieczne sprzęty medyczne dostarczone przez pracodawcę
  • Nie umieszczać ponownie igieł w osłonkach
  • Zaplanować proces bezpiecznego użycia i usunięcia igły, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury z jej użyciem
  • Wyrzucać zużyte igły do dedykowanych do tego celu pojemników, niezwłocznie po ich zastosowaniu
  • Natychmiast zgłaszać wszelkie zranienia igłami oraz innymi ostrymi urządzeniami w celu otrzymania właściwej opieki medycznej
  • Zgłaszać pracodawcy informacje o zagrożeniach związanych z użyciem igieł, które można zaobserwować w środowisku pracy.
  • Brać udział w szkoleniu na temat patogenów, postępować według zalecanych praktyk zapobiegania infekcji, w tym zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Zranień igłą można uniknąć poprzez eliminację niepotrzebnego użycia igieł, poprzez stosowanie bezpiecznego sprzętu medycznego oraz promowanie edukacji i bezpiecznych metod pracy z igłami czy instrumentami pokrewnymi. Takie działania powinny być częścią programu poświęconego zapobieganiu zakażeniom patogenami przenoszonymi przez krew.

Więcej informacji: DO POBRANIA.

Back