HTL Strefa

HTL-Strefa S.A. NA GPW

Notowania akcji

W tej sekcji rekomendujemy, by znalazły się informacje, takie jak:

Informacje podstawowe dla notowań: kod ISIN, nazwa skrócona spółki (Ticker), rynek notowań, system notowań
Notowania akcji – proponujemy, by wykres pokazywał bieżący/ dzienny kurs akcji (aktualizowany np. co 15 min. w zależności od źródła pobierania danych), dane dotyczące notowań (takie jak: data notowania, czas, kurs aktualny, kurs otwarcia, kurs maksymalny, kurs minimalny, zmiana %, wolumen, obrót)
Narzędzia takie jak np.:
możliwość wyboru rodzaju wykresu (kurs lub kurs i obroty)
możliwość wyboru okresu za jaki chcemy sprawdzić notowania akcji (dzienne, tygodniowe, miesięczne)
możliwość porównania wykresu z wybranymi indeksami, np. WIG

Przykładowe strony godne polecenia:
http://inwestor.domdevelopment.com.pl/pl/wykres-akcji
http://inwestor.domdevelopment.com.pl/pl/notowania-akcji

Analitycy

Lista analityków oceniających działalność Spółki, wraz z danymi kontaktowymi (po uzyskaniu zgody od każdej z osób) – do uruchomienia w późniejszym okresie.

Rekomendacje

Proponujemy zamieszczać na tej podstronie rekomendacje biur maklerskich, wraz
z podaniem konsensusu rynkowego.

Proponujemy aktywację tej sekcji w momencie, kiedy pojawią się pierwsze rekomendacje analityków na temat spółki.

Oferta publiczna

Proponujemy umieścić tu najważniejsze informacje o zakończonej ofercie publicznej.

Prospekt emisyjny

Dokument PDF wraz z aneksami oraz aktualizacjami.