HTL Strefa

ŁAD KORPORACYJNY

Proponujemy umieścić tu zarówno raport dotyczący stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” jak i najważniejsze dla inwestorów dokumenty korporacyjne regulujące działalność Firmy (jako pliki pdf, takie jak: Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Walnego Zgromadzenia) wraz z raportami/ oświadczeniami o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.