HTL Strefa

RAPORTY I INFORMACJE FINANSOWE

Raporty bieżące

Raporty bieżące przygotowywane z uwzględnieniem wymogów giełdowych z zaznaczeniem daty, tematu oraz numeru danego raportu (aby ułatwić ich przeglądanie).

Rekomendujemy umieszczenie przeglądarki umożliwiającej przeszukiwanie tej sekcji (według daty i tematu).

Raporty okresowe

Proponujemy podzielić tę podstronę na trzy elementy:

  • kwartalne
  • półroczne
  • roczne

Rekomendujemy umieszczenie przeglądarki umożliwiającej przeszukiwanie tej sekcji (według daty i tematu).

Wybrane dane finansowe

Podstawowe informacje o wynikach finansowych za ostatnie 3 lata (najważniejsze pozycje finansowe przedstawione w formie wykresów lub tabelek) i za ostatni raportowany okres.

Prezentacje dla inwestorów

Proponujemy umieścić tu prezentacje dla inwestorów, prezentowane na spotkaniach (w plikach pdf).