HTL Strefa

Najbliższe WZA

Proponujemy umieszczać tu najważniejsze dla inwestorów informacje na temat najbliższego WZA, tj. informacje na temat jego zwołania i porządku obrad, wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na WZA, formularz do wykonania prawa głosu, jak również projekty uchwał WZA. Proponujemy aby sekcja ta była widoczna tylko po zwołaniu kolejnego WZA. Po zakończeniu WZA proponujemy informacje o Walnym, wraz […]

WIĘCEJ