HTL Strefa

RYNEK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Branża technologii medycznych jest dynamicznie rozwijającym się i istotnym elementem sektora opieki zdrowotnej. Postęp technologiczny pozwala na ulepszanie urządzeń medycznych w celu zwiększenia skuteczności profilaktyki, uproszczenia diagnostyki i leczenia chorób.

Profilaktyka: Niekiedy najmniejsza część urządzenia zapewnia największą ochronę zarówno w przypadku pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia. Codziennie na świecie zużywane są miliardy jednorazowych lancetów i igieł. Te małe przyrządy wyposażone w funkcje, takie jak mechanizmy dezaktywujące, chronią pracowników służby zdrowia i pacjentów przed zakażeniami.

img1
Diagnostyka: Urządzenia medyczne ułatwiają szybkie badania diagnostyczne krwi. Wiele z nich wykonuje się, wykorzystując po prostu kroplę krwi z nakłucia palca. Te badania zapewniają błyskawiczne wyniki, najczęściej w przypadku zakażeń bakteryjnych. Przewiduje się, że światowy rynek szybkich testów medycznych będzie znacząco rósł z roku na rok. Ma to istotny wpływ na zużycie nakłuwaczy bezpiecznych.

Kolejnym dynamicznie rozwijającym się rynkiem jest rynek urządzeń do nakłuwania pięty, w celu uzyskania krwi wykorzystywanej do badań przesiewowych noworodków. Urządzenia do nakłucia pięty są bezpieczniejsze i wygodniejsze niż tradycyjne lancety lub ostrza. Rynek tych urządzeń szacowany jest na ponad 100 milionów sztuk rocznie w zależności od wskaźnika urodzeń i rosnącej świadomości korzyści.

Leczenie: Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która wymaga stałej opieki medycznej, nieustannej edukacji pacjenta w zakresie samokontroli i wsparcia pacjenta w celu zapobiegania ostrym powikłaniom i zmniejszeniu ryzyka powikłań przewlekłych. Leczenie cukrzycy jest skomplikowane i oprócz kontroli stężenia glukozy we krwi wymaga wieloczynnikowych strategii zmniejszania ryzyka powikłań. Istnieje wiele inicjatyw, wspierających szereg działań, mających na celu poprawę wyników leczenia cukrzycy.

Badanie stężenia glukozy we krwi jest dla osób z cukrzycą cennym narzędziem samodzielnego monitorowania postępów leczenia cukrzycy. Lancety umożliwiają osobom z cukrzycą proste kontrolowanie stężeń glukozy we krwi. Insulinoterapia stanowi często ważny element leczenia cukrzycy, mający na celu osiągnięcie właściwej kontroli i zapobieganiu wystąpienia powikłań cukrzycy. Igły insulinowe są przeznaczone do podawania insuliny przy użyciu wstrzykiwaczy.

img2

Ogólne tendencje rynkowe: Obecnie ośrodki branży technologii medycznych powstają głównie w USA i Europie. Trendy rynkowe pokazują natomiast, że Azja, a zwłaszcza Chiny, będą odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę zarówno w zakresie użytkowania, jak i rozwoju urządzeń medycznych.

Przedstawione powyżej zagadnienia związane są z globalnym zasięgiem, na którym opiera się historia naszego sukcesu. HTL-STREFA, firma z siedzibą w Polsce, szybko stała się wiodącym producentem i eksporterem systemów nakłuwających. Ta prosta linia produktów stanowi odpowiedź na obecne wyzwania współczesnej medycyny, szczególnie w obszarze chorób niezakaźnych.