HTL Strefa

ZAPOBIEGANIE ZRANIENIOM OSTRYMI NARZĘDZIAMI

Definicja zranienia ostrym narzędziem: Zdarzenie, podczas którego doszło do przebicia skóry przez igłę, ostrze (np. skalpel) lub inne narzędzie medyczne. Czasem jest ono nazywane zranieniem przezskórnym. Agencja OSHA podaje, że około 55% wszystkich zranień przezskórnych jest spowodowanych przez igły iniekcyjne, igły do flebotomii.

wykres_pl
 

Ogólny roczny wpływ i ryzyko: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na całym świecie zatrudnionych jest ponad 35 milionów pracowników służby zdrowia. Z powodu narażenia na kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi stoją oni w obliczu zwiększonego ryzyka zakażenia spowodowanego patogenami przenoszonymi przez krew. Ryzyko to znacząco rośnie w przypadku dziesiątków tysięcy pracowników służby zdrowia, którzy ulegają zranieniom ostrymi narzędziami. Zranienia te wiążą się z największym ryzykiem przeniesienia choroby. Na całym świecie, rocznie, liczba zranień spowodowanych ostrymi narzędziami waha się drastycznie — od 0,2 do 4,7 zranienia ostrym narzędziem rocznie. Jednocześnie istnieje duża rozbieżność w liczbie zakażeń związanych ze zranieniami ostrymi narzędziami uzależniona od lokalizacji i stopnia rozwinięcia danego kraju.

W obszarach, na których wdrożono programy mające na celu zmniejszenie liczby zranień ostrymi narzędziami i ich leczenie, pomyślnie udało się zmniejszyć zarówno liczbę narażeń, jak i liczbę zakażeń, co przyczyniło się do ochrony pracowników służby zdrowia.

Profilaktyka: Pomyślne zmniejszenie liczby zranień ostrymi narzędziami i profilaktykę zakażeń osiągnięto z sukcesem w regionach, które wdrożyły:

  • programy bezpiecznego postępowania i utylizacji ostrych narzędzi;
  • szczepienia pracowników służby zdrowia;
  • stosowanie produktów bezpiecznych, takich jak nakłuwacze bezpieczne;
  • profilaktykę poekspozycyjną (PEP, Post-exposure prophylaxis).

HTL-STREFA wytwarza produkty bezpieczne mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka narażenia na kontakt z patogenami przenoszonymi przez krew. Jesteśmy wiodącym producentem jednorazowych nakłuwaczy bezpiecznych. Unikatowe właściwości naszych produktów to:

  • System podwójnej sprężyny, zapewniający całkowite wycofanie igły.
  • Pełna obudowa, zapobiegająca wysunięciu igły przed i po aktywacji.
  • Mechanizmy dezaktywacji, uniemożliwiające ponowne użycie nakłuwacza.