HTL Strefa

ZAPOBIEGANIE ZRANIENIOM OSTRYMI NARZĘDZIAMI

Każdego dnia podczas opieki nad pacjentami, pracownicy służby zdrowia są narażeni na ryzyko ekspozycji na patogeny przenoszone przez krew i potencjalnie powodujące zakażenia takimi wirusami jak HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu B i C.
Urazy i zranienia mogą wystąpić przed, w trakcie, a nawet po zastosowaniu ostrego narzędzia (np. zranienia igłą).
Takie zranienie może mieć znaczący wpływ na Ciebie, Twoich bliskich i całe Twoje życie.

Czasami wystarczy jeden raz …

Profilaktyka: Pomyślne zmniejszenie liczby zranień ostrymi narzędziami i profilaktykę zakażeń osiągnięto z sukcesem w regionach, które wdrożyły:

  • programy bezpiecznego postępowania i utylizacji ostrych narzędzi;
  • szczepienia pracowników służby zdrowia;
  • stosowanie produktów bezpiecznych, takich jak nakłuwacze bezpieczne;
  • profilaktykę poekspozycyjną (PEP, Post-exposure prophylaxis).

HTL-STREFA wytwarza produkty bezpieczne mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka narażenia na kontakt z patogenami przenoszonymi przez krew. Jesteśmy wiodącym producentem jednorazowych nakłuwaczy bezpiecznych. Unikatowe właściwości naszych produktów to:

  • System podwójnej sprężyny, zapewniający całkowite wycofanie igły.
  • Pełna obudowa, zapobiegająca wysunięciu igły przed i po aktywacji.
  • Mechanizmy dezaktywacji, uniemożliwiające ponowne użycie nakłuwacza.