HTL Strefa

Zranienia ostrymi narzędziami – Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby 2018

Zranienia ostrymi narzędziami jest to rodzaj incydentu, podczas którego doszło do uszkodzenia skóry igłą, ostrzem (np. skalpelem) lub innego rodzaju narzędziem medycznym. Czasem nazywane jest ono zranieniem przezskórnym.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) podaje, że prawie 55% wszystkich urazów przezskórnych jest spowodowanych przez igły iniekcyjne.

Każdego dnia, podczas opieki nad pacjentami, pracownicy służby zdrowia są narażeni na ryzyko ekspozycji na patogeny przenoszone przez krew, potencjalnie powodujące zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu B i C. Zranienia ostrymi urządzeniami mogą wystąpić zarówno przed, w trakcie, a nawet po zastosowaniu ostrego instrumentu medycznego. Uraz może mieć wpływ na Ciebie i Twoich bliskich. Czasami, wystarczy tylko jedno zakłucie…

Zranień igłą można uniknąć poprzez eliminację niepotrzebnego użycia igieł, poprzez stosowanie bezpiecznego sprzętu medycznego oraz promowanie edukacji i bezpiecznych metod pracy z igłami czy instrumentami pokrewnymi. Takie działania powinny być częścią programu poświęconego zapobieganiu zakażeniom patogenami przenoszonymi przez krew.

HTL-STREFA wytwarza produkty bezpieczne mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka narażenia na kontakt z patogenami przenoszonymi przez krew.

HTL-STREFA – We Care™

https://www.youtube.com/HTL-STREFA Sharps Injury Prevention